600 288 355 clouds@clouds.pl
Pracownia Psychoterapii

Pracownia Psychoterapii to miejsce, w którym pracuje zespół wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów i psychologów.
Oferujemy kompleksową pomoc osobom, które doświadczają różnego rodzaju trudności emocjonalnych i kryzysów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także pragnącym lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania.
Pracujemy głównie w oparciu o nurty psychoanalityczny i psychodynamiczny.
Naszą pracę terapeutyczną poddajemy regularnej superwizji (nadzór merytoryczny), prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów.
Dobro pacjenta i jego poczucie bezpieczeństwa to kwestie dla nas nadrzędne.

Pracownia Psychoterapii