600 288 355 clouds@clouds.pl

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało Ci się dostać na studia medyczne w Polsce, a nie chcesz tracić roku, skorzystaj z możliwości studiowania medycyny na Ukrainie. W prosty i szybki sposób specjalistyczna firma załatwi za Ciebie wszelkie formalności, przeprowadzi przez wszystkie procedury. Po Twojej stronie pozostaje dopełnienie tylko kilku kwestii.

Studia medyczne na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Kandydaci na studia medyczne na Ukrainie muszą podejść i pomyślnie zdać wstępny egzamin z biologii, chemii oraz języka angielskiego. W przypadku studiów weterynaryjnych egzamin z chemii nie jest wymagany. Egzaminy te organizuje uczelnia na którą aplikują kandydaci. Termin egzaminów w zależności od uczelni przypada w okresie od sierpnia do końca października.

Stomatologia na Ukrainie

Stomatologia na Ukrainie

Jednym z popularniejszych kierunków medycznych na uczelniach na Ukrainie jest stomatologia. Czas trwania studiów na stomatologii to 5 lat. Do tej pory uzyskanie dyplomu poza granicami Polski wymagało jego nostryfikacji. Obecnie od 1 stycznia 2021 obowiązek ten został zniesiony. Podyktowane jest to bardzo dużym zapotrzebowaniem na lekarzy w Polsce. Nostryfikację zastąpiła tzw. weryfikacja wykształcenia, która jest przeprowadzana w ciągu 7 dni. W ten sposób łatwo jest zdobyć wykształcenie stomatologiczne oraz pracować jako lekarz w kraju.

Studia lekarskie na Ukrainie
Ten kto zetkną się z problemem zdania na studia medyczne w Polsce powinien spróbować swoich sił na Ukrainie. Taki plan na zrealizowanie marzenia o zostaniu lekarzem, może przybliżyć go do tego.

Zobacz również
Studia lekarskie na Ukrainie
Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie